How to Get Started with Cybree (Vietnamese)

Giới thiệu
Chào mừng đến với Cybree, đám mây thế hệ tiếp theo. Việc đăng kí chỉ mất 2 bước đơn giản:
Xác nhận email address
Nhập thông tin thẻ tín dụng credit card

Hãy bắt đầu thôi nào!
Bước 1: Đăng kí và xác nhận Email của bạn

 1. Vào đường link đăng kí sau: Cybree

 2. Nhập email của bạn (Email address) và cài đặt Mật khẩu (Password). Sau đó bấm chọn Finish.
  434c6608-96ac-4751-845a-8bf11b63b494-image.png

 3. Xác nhận địa chỉ email và kích hoạt tài khoản Cybree của bạn bằng cách nhấp vào liên kết xác minh mà chúng tôi vừa gửi đến hộp thư email của bạn
  80770ac3-c808-43fa-bb7e-a6f0899999b9-image.png

 4. Làm tốt lắm! Bây giờ bạn đã có được Tài khoản Cybree của mình. Trước khi triển khai phiên bản cloud server đầu tiên của bạn với Cybree, bạn cần upload thông tin thẻ tín dụng của mình vào trang Thanh toán (Billing)

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn

 1. Bây giờ, bạn sẽ được tự động chuyển đến Tab Thanh toán (Billing) để điền chi tiết thẻ tín dụng của mình. Lưu ý rằng: Chúng tôi sẽ KHÔNG tính phí cho đến khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, để xác minh thông tin thẻ, chúng tôi sẽ đóng băng trước một khoản nhỏ (10 USD) tại tài khoản thẻ của bạn. Trong vòng 2 tuần sau chúng tôi sẽ hoàn lại khoản này.
  1d4f4125-082a-45df-8bc4-997e4fa7b638-image.png

 2. Điền chi tiết thông tin thẻ tín dụng cũng như thông tin địa chỉ thanh toán, kiểm tra Thỏa thuận bảo mật thanh toán và nhấp vào Lưu thẻ.
  6d379ef4-c361-400f-ab5d-d7685add9f4b-image.png

 3. Sau khi thêm thẻ tín dụng của bạn, tất cả các sản phẩm Cybree đều có sẵn trên bảng điều khiển. Và bạn có thể kiểm tra mức tiêu thụ của mình trong phần Consumption tại Billing
  f8191695-ec4f-4940-95a2-ad556ab2e493-image.png

 4. Tuyệt vời, bây giờ bạn đã hoàn thành việc đăng ký và có thể bắt đầu tạo phiên bản cloud server đầu tiên của chúng tôi.

Bước 3: Triển khai phiên bản cloud server đầu tiên của bạn

 1. Nhấp vào Triển khai (Deploy+) để triển khai phiên bản cloud mới.
  97ce8c0e-1249-4bbf-a618-bdaeea427a30-image.png

 2. Chọn khu vực, loại phiên bản cloud và hình ảnh theo nhu cầu của bạn
  fd6bc25d-8819-4cb9-b2ff-04727324bb7c-image.png

 3. Đặt tên phiên bản và mật khẩu. User name được mặc định là root. Bạn cũng có thể quyết định số lượng phiên bản bạn muốn triển khai.
  d7159195-f329-4438-bc12-02ca2dab9761-image.png

 4. Bây giờ bạn đã triển khai phiên bản đầu tiên của mình, địa chỉ IP công khai và riêng tư tương ứng được hiển thị như bên dưới.
  93c676dc-7e5e-4fec-9be1-3ceae04e8248-image.png